sv
Ordförklaringar:

Poolning

Kombinera data eller information.