sv
Ordförklaringar:

PMDA

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. Japansk motsvarighet till Läkemedelsverket eller det europeiska European Medicines Agency, EMA.