sv
Ordförklaringar:

Per protocol

PP. PP-analys innebär att endast resultat från de studiedeltagare som följt förskrifterna i studieprotokollet tas med i den statistiska analysen.