sv
Ordförklaringar:

P-värde

Probabilitetsvärde, beskriver graden av statistisk signifikans.