sv
Ordförklaringar:

Multiplicitet

Uppstår när en statistisk analys innehåller flera olika statistiska tester vilka var och ett för sig kan ge upphov till en "upptäckt".