sv
Ordförklaringar:

Kovariat

Kännetecken eller särdrag (utöver den faktiska behandlingen) hos deltagarna i en klinisk studie. Kovariat kan påverka studieresultatet.