sv
Ordförklaringar:

Klinisk prövning

En experimentell klinisk studie där ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt utvärderas med avseende på säkerhet och effekt eller prestanda. Kan även kallas för interventionsstudie.

Mer om studietyper