sv
Ordförklaringar:

Klinisk prövning

En experimentell klinisk studie där studiedeltagarna tilldelas någon typ av behandling, till exempel ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt. En klinisk prövning ska vara godkänd av en regional etikprövningsnämnd innan den får påbörjas. För prövningar med läkemedel måste man också ha medgivande från Läkemedelsverket. Kliniska prövningar med icke CE-märkta medicintekniska produkter eller medicintekniska produkter som är CE-märkta för annan användning än den som prövningen avser är anmälningspliktiga till Läkemedelverket.

Kallas på kliniskastudier.se för behandlingsstudie.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.