sv
Ordförklaringar:

Intention to treat

ITT. Avsikt att behandla. ITT-analys innebär att resultat från alla studiedeltagare tas med i den statistiska analysen, även de som inte följt föreskrifterna i studieprotokollet.