sv
Ordförklaringar:

Imputering

Saknade värden i en statistisk undersättning ersätts med värden så att en statistisk analys kan göras på hela materialet.