sv
Ordförklaringar:

European Medicines Agency

EMA. Den europeiska läkemedelsmyndigheten.