sv
Ordförklaringar:

Endpoint

Effektvariabel/responsvariabel. En markör eller händelse som används för att studera till exempel säkerhet eller effekt i en klinisk studie.