sv
Ordförklaringar:

DSMB

Data safety monitoring board. En oberoende grupp av experter som monitorerar studiedeltagarnas säkerhet och en behandlings effektivitet under en pågående klinisk interventionsstudie.