sv
Ordförklaringar:

DSMB

Data safety monitoring board. En oberoende grupp av experter som monitorerar studiedeltagarnas säkerhet och en behandlings effektivitet under en pågående klinisk behandlingsstudie.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.