sv
Ordförklaringar:

DMP

Data management plan. Dokument som datahanteringsaktiviteter, system, dataflöde och ansvar i en klinisk studie.