sv
Ordförklaringar:

Confounder

Förväxlingsfaktor eller störfaktor. Confounding uppstår när ett orsakssamband som man studerar påverkas av en eller flera länkade confounders som inte beaktats.