sv
Ordförklaringar:

CDISC

Clinical Data Interchange Standards Consortium. En multidisciplinär organisation som utvecklar globala standarder för data.