sv
Ordförklaringar:

Interimanalys

En statistisk analys som utförs inom ramen för en klinisk studie innan den planerade datainsamlingstiden gått ut.