sv
Ordförklaringar:

ICH

International Conference on Harmonisation. Ett samarbete mellan myndigheter och läkemedelsindustri med syfte att förbättra utveckling och registrering av läkemedel i Europa, USA och Japan.