sv
Ordförklaringar:

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning som främst används inom EU. Förutsättningarna för CE-märkning är att produkten uppfyller krav gällande hälsa, säkerhet, funktion och miljö samt att en bestämd kontrollprocedur följts.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.