sv
Ordförklaringar:

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning som främst används inom EU. Förutsättningarna för CE-märkning är att produkten uppfyller krav gällande hälsa, säkerhet, funktion och miljö samt att en bestämd kontrollprocedur följts.