sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådet

En statlig förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet. Har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling.