sv
Ordförklaringar:

TMF

Trial Master File. Studiepärmar som innehåller de dokument som krävs för att starta en klinisk läkemedelsstudie och dokument som genereras under studiens gång.