sv
Ordförklaringar:

Studierapport

En detaljerad studierapport ska skrivas enligt föreskrivna regulatoriska regler och krävs för varje enskild klinisk läkemedelsstudie.