sv
Ordförklaringar:

Studiedeltagare

Friska personer eller patienter som deltar i en klinisk studie. Kan även kallas för forskningsperson eller försöksperson.