sv
Ordförklaringar:

Sponsor

En individ, företag, institution eller organisation som har ansvaret för att starta, genomföra och/eller finansiera en klinisk studie.