sv
Ordförklaringar:

Skadeståndslagen

Skadeståndslagen (1972:207) gäller om någon med uppsåt eller av vårdslöshet orsakar en skada på människor eller egendom. Den som orsakat skadan kan bli skyldig att betala skadestånd som ersättning för skadan.