sv
Ordförklaringar:

Skadeståndslagen

Skadeståndslagen (1972:207) gäller om någon med uppsåt eller av vårdslöshet orsakar en skada på människor eller egendom. Den som orsakat skadan kan bli skyldig att betala skadestånd som ersättning för skadan.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.