sv
Ordförklaringar:

SBU

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utveckling. Svensk myndighet som gör oberoende utvärderingar av metoder inom hälso-, sjuk- och tandvård.