sv
Ordförklaringar:

SAE

Serious Adverse Events. Allvarliga biverkningar som uppstår i en klinisk behandlingsstudie måste rapporteras till Läkemedelsverket.