sv
Ordförklaringar:

Retrospektiv

Studie som är tillbakablickande, det vill säga att man använder sig av data om händelser som redan inträffat när studien påbörjas.