sv
Ordförklaringar:

Resursintyg

Intyg som visar att en klinisk studie har nödvändiga resurser i form av ekonomi, personal och lokaler. Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare.