sv

Registerforskning

Forskning där man använder sig av uppgifter i ett eller flera register som tillhandahålls av myndigheter eller andra organisationer.