sv
Ordförklaringar:

Randomisering

Statistiskt begrepp för slumpmässig fördelning av deltagarna mellan grupperna i en klinisk studie. Randomisering är en förutsättning för att man med statistiska metoder ska kunna bedöma sannolikheten för att studiens resultat uppkommit genom slumpens verkan.