sv
Ordförklaringar:

Prospektiv

Studie som går framåt i tiden, det vill säga att man börjar samla in data om en studiedeltagare när han eller hon tas in i studien.