sv
Ordförklaringar:

Produktansvarslagen

Produktansvarslagen (1992:18) gäller när en produkt orsakar en skada på till exempel människor eller egendom. Lagen gäller bara när en näringsidkare säljer till en konsument.