sv
Ordförklaringar:

Produktansvarslagen

Produktansvarslagen (1992:18) gäller när en produkt orsakar en skada på till exempel människor eller egendom. Lagen gäller bara när en näringsidkare säljer till en konsument.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.