sv
Ordförklaringar:

Placebo

Preparat utan medicinsk verkan som används som jämförelse när ett nytt läkemedel ska studeras.