sv
Ordförklaringar:

Peer-review

Sakkunniggranskning är en process som används vid akademisk publicering av till exempel vetenskapliga artiklar och som bland annat syftar till att upprätthålla vetenskaplig standard.