sv
Ordförklaringar:

Patientskadelagen

Patientskadelagen säger att vårdgivare är skyldiga att ha en patientförsäkring och inehåller bestämmelser om patienters rätt till ersättning vid skada.