sv
Ordförklaringar:

Patientförsäkringen

Kan ge ersättning vid personskada som orsakats av undersökning, vård, behandling, fel på utrustning eller medicinteknisk produkt, felaktig diagnosticering, smitta som lett till infektioner, olycksfall och läkemedel som inte hanterats på rätt sätt. Landstingen och regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Den patientförsäkringen gäller även om man har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region.