sv
Ordförklaringar:

Öppen studie

En studie som genomförs utan blindning, det vill säga både prövare och studiedeltagare känner till vilken behandling som ges.