sv
Ordförklaringar:

Onkologi

Läran om tumörsjukdomar och en medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling.