sv
Ordförklaringar:

Observationsstudie

Vetenskaplig undersökning där ingen aktiv åtgärd vidtas, kallas ibland icke-interventionsstudie.