sv

Observationsstudie

Vetenskaplig undersökning där ingen aktiv åtgärd vidtas, kallas ibland icke-interventionsstudie.