sv
Ordförklaringar:

Nodföreståndare

Leder arbetet vid de regionala noderna, en per sjukvårdsregion, som ingår i Kliniska Studier Sverige.