sv
Ordförklaringar:

Monitor

Person som övervakar utvecklingen av en klinisk behandlingsstudie med läkemedel genom besök på plats och som säkerställer att studien genomförs, dokumenteras och rapporteras i enlighet med protokollet, GCP och gällande myndighetskrav.