sv
Ordförklaringar:

Medicinteknisk produkt

Produkter avsedda att användas inom olika typer av hälso- och sjukvård, till exempel för att påvisa, behandla eller lindra en sjukdom eller skada.