sv
Ordförklaringar:

Life Science

Life science består av flera olika vetenskaper, till exempel medicin, kemi, teknik och biologi som syftar till att förbättra människor liv och hälsa. I life science-sektorn ingår bland annat forskare, lärosäten, hälso- och sjukvården, landstingen och näringslivet inom läkemedel, medicinteknik och bioteknik.