sv
Ordförklaringar:

Landsting

Från och med 1 januari 2019 har alla svenska landsting regionalt utvecklingsansvar och kallas därför regioner.