sv
Ordförklaringar:

Läkemedelsverket

En statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet. Har i uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan samt ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.