sv
Ordförklaringar:

Läkemedelsförsäkringen

Försäkring som kan ersätta skador som orsakats av ett läkemedel trots att det använts på rätt sätt. Läkemedelsförsäkringen skapades genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige 1978. Majoriteten av läkemedelsbolagen som tillverkar eller importerar läkemedel som används i Sverige är med.