sv
Ordförklaringar:

Lagen om biobanker

Lagen 2002:297 reglerar hur prover som sparats i svenska biobanker får användas för vissa ändamål med individens samtycke.