sv
Ordförklaringar:

Kvalitetsregister

Innehåller personanknutna uppgifter om hälso- och sjukvård inom specifika områden och används för att systematiskt utveckla och säkra vårdkvalitet.