sv
Ordförklaringar:

Kommittén för kliniska studier vid Vetenskapsrådet

Beslutar om de medel som Vetenskapsrådet förfogar över inom Kliniska Studier Sverige.