sv
Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Systemet består av sex regionala noder som är utsedda att representera respektive region, Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.